авідитет


авідитет
-у, ч., фізіол.
Ступінь спорідненості антитіл до антигенів, що визначає швидкість та повноту перебігу імунних реакцій.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.